Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa.

W wiosennym sezonie ochroną ubezpieczeniową podlegają:

 • uprawy zbóż (jarych oraz ozimych), kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce

od następujących ryzyk:

 • gradu,
 • przymrozków wiosennych,
 • deszczu nawalnego,
 • huraganu,
 • ognia

Korzyści to:

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak udziałów własnych
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzkach (po wykupieniu klauzuli)
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej niezależnie od przyczyny pożaru
 • wypłata odszkodowania wg sum określonych na polisie – nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych
 • 65% dopłaty do składki przez budżet Państwa
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zapraszamy do placówek naszego Banku.